Wyniki wyszukiwania dla:

Multiverse – instalacja VR oddająca wielowarwowość rzeczywistości

info

Pracownia VR/AR (10/10) – ostatnie spotkanie preprodukcyjne

info

Pracownia VR/AR (8/10) – spotkanie zespołów projektowych w Szkole Filmowej

info

Pracownia VR/AR (7/10) – wykład z dźwięku przestrzennego

info

Pracownia VR/AR (6/10) – indywidualne konsultacje dla zespołów projektowych

info

Pracownia VR/AR (3/10) – narzędzia prototypowania doświadczeń VR: struktura przebiegu

info

Wyniki konkursu Pracowni VR/AR na rok 2021

info