Biogramy
Fabrizio Calì
Adnan Hadzi
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Fabrizio Calì

Fabrizio Calì ma za sobą ponad 20-letnią karierę w sektorze komercyjnym jako grafik, ilustrator, animator 2D/3D, modelarz i rigger 3D, motion-graphic artist i artysta postprodukcyjny. Na przestrzeni lat jego dorobek obejmował ilustrowane książki, różnorodne drukowane materiały marketingowe, nieludzką ilość reklam telewizyjnych, jingli telewizyjnych i związanych z nimi grafik, compositing oraz wizualizacje architektoniczne.

Przez ostatnie 9 lat jego multidyscyplinarna praca koncentrowała się głównie na sektorze gier, jako jeden z członków-założycieli maltańskiej firmy Mighty Box Games, zajmującej się grami niezależnymi. Jego pierwszym dużym projektem była animacja i grafika do gry przeglądarkowej: „Will Love Tear Us Apart”; unikalnej adaptacji utworu Joy Division „Love Will Tear Us Apart”, autorstwa Game Designer i Academic Gordon Calleja. Następnie na Kickstarterze ukazała się udana gra Posthuman Boardgame. Jako starszy artysta i animator w Mighty Box Games, Fabrizio był również zaangażowany w wiele różnych projektów wewnętrznych, współpracę z innymi firmami, a także wyprodukował kilka filmów na Kickstarterze dla innych firm zajmujących się grami planszowymi.

Jego dwa ostatnie projekty w sektorze komercyjnym to wizualizacja i odtworzenie spaceru 3D po „Pomniku Nieznanego Żołnierza” autorstwa Antonio Sciortino, który jest obecnie wystawiony w Muża, Valletta; oraz gra Augmented Reality Game „Secrets of Palazzo Falzon” w Palazzo Falzon, Mdina.

Fabrizio rozpoczął wykłady na Wydziale Sztuk Cyfrowych, na Wydziale Mediów i Nauk o Wiedzy, Uniwersytetu Maltańskiego, w 2011 roku jako wykładowca dorywczy. Z biegiem lat jego portfolio wykładowe powiększało się, a obecnie jest wykładowcą wizytującym w różnych jednostkach naukowych na wydziale, z głównym naciskiem na Ilustrację, Animację i 3D.

W 2019 roku rozpoczął realizację opartego na praktyce i Practice Led Doctoral Degree z naciskiem na VR i Design Considerations w Serious Games, pod nadzorem profesora Vince’a Briffa. Jego pierwszym projektem jest Project Morpheus, doświadczenie w grze terapeutycznej opartej na rozproszeniu uwagi A.I., dla dzieci poddawanych chemioterapii; we współpracy z panem Luca Bondin z Wydziału Sztucznej Inteligencji ICT na UoM.

W 2020 roku został wybrany jako pracownik naukowy na pół etatu do zarządzania nowo utworzonym laboratorium MaKS Immersion Laboratory, w którym znajdują się różne technologie związane z VR i AR oraz SIntegraM CAVE (Computer Automated Virtual Environment). Jako RSO, Fabrizio jest również w trakcie dodawania kodowania i Unity 3D do swojej cyfrowej zbroi.

Projekty
Fabrizio Calì