Biogramy
Weronika Lewandowska
Sandra Frydrysiak
Eyal Sivan
Sandra Gaudenzi
Laura Pawela
Frédéric Dubois
Tytus Szabelski
Katarzyna Boratyn
Paweł Starzec
Stanisław Liguziński
Marta Materska-Samek
Dagna Kidoń
Magdalena Sobocińska
Piotr Matysiak
Krzysztof Franek
Krzysztof Pijarski
Jacek Nagłowski
Pola Borkiewicz
Kuba Mikurda
Magdalena Sobocińska

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. nadzw. specjalizuje się w problematyce związanej z zastosowaniami Internetu w marketingu, komunikacją marketingową, badaniami marketingowymi, funkcjonowaniem sfery kultury, procesami rozwoju konsumpcji, zrównoważonym rozwojem i marketingiem produktów ekologicznych. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorem goszczącym Special Issue „New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” w ramach czasopisma „Sustainability”. Jest członkiem Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. 

Projekty