ZA KULISAMI: SELF – preprodukcja

Pomysł projektu zrodził się kilka lat temu, po krótkim epizodzie choroby i doświadczeniu bycia pacjentem jednego z autorów doświadczenia. Uznano wtedy, że warto podjąć temat zaburzeń psychicznych w sposób artystyczny. Projekt SELF zaczął pojawiać się na fotograficznych portretach pacjentów szpitala psychiatrycznego w Krakowie. W ramach dokumentacji twórcy wybrali przestrzenie, które posłużą jako scenografie miejsc, gdzie bohaterzy doznawali swoich przeżyć związanych z chorobami psychicznymi. Są to peron dworca, gabinet lekarski i szpital psychiatryczny.

Pozyskiwaniem funduszy i prowadzeniem preprodukcji zajęli się Patryk Jordanowicz i Rafał Sakowski. Tadeusz Chudy wybrał bohaterów kierując się kryterium nawiązania współpracy z osobami z doświadczeniem hospitalizacji psychiatrycznej – stan ich zdrowia psychicznego musiał być stabilny. Twórcom zależało na osobach uczestniczących w wystawie „Uważaj na głowę”, które również są asystentami zdrowienia innych pacjentów. Do uczestnictwa w projekcie zaproszono również lekarza psychiatrę, pracującego w Szpitalu Klinicznym im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie – dr n. med. Krzysztofa Walczewskiego.

Bohaterowie są w pewien sposób współtwórcami tego projektu, ich zadaniem będzie zaprezentowanie swoich doświadczeń związanych z kryzysem psychicznym. Doktor Walczewski podjął się przedstawienia tego tematu z punktu widzenia medycznego.

Materiały przedstawiające miejsca nagrań
Materiały przedstawiające miejsca nagrań
Materiały przedstawiające miejsca nagrań
Materiały przedstawiające miejsca nagrań
Materiały przedstawiające miejsca nagrań

SELF – podróż w głąb ludzkiej psychiki

Jak czuje się osoba chora psychicznie? Jak postrzega świat? A może podział na osoby zdrowe i chore psychicznie w ogóle nie istnieje? Dla twórców projektu zainteresowanie tworzeniem obrazu fotograficznego i filmowego od lat idzie w parze z próbą zrozumienia i otwartością na świat zagadnień psychiki. W momencie, gdy oba te światy (zarówno filmowy, jak i świat psychologii) mają okazję się spotkać – znajdując porozumienie na płaszczyźnie artystycznej – powstają takie właśnie idee, jak projekt SELF (reż. Patryk Jordanowicz, Tadeusz Chudy), do którego zostaną zaproszeni odbiorcy za pomocą audiowizualnego medium, jakim jest VR.

SELF, z założenia, będzie dla widza silnym i zapadającym w pamięć doświadczeniem immersyjnym. Z doświadczenia, które pojmowane jest jako przeżycie, wynika zrozumienie inności. Zrozumienie natomiast tworzy tolerancję. Bodźce wizualne i dźwiękowe tego projektu to jedynie ścieżka, narzędzie do wygenerowania u odbiorcy emocji zbliżonych do stanu osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Twórcom zależy na wywołaniu u widza stanu kontemplacji, melancholii i współodczuwania. SELF porusza wyjątkowo delikatny temat, dlatego od początku tworzony jest przy udziale osób na co dzień zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Koncepcja opowieści SELF bazuje na strukturze mozaiki. Przedstawione historie są wspomnieniami z różnych etapów procesu zdrowienia byłych pacjentów, a ich realne sylwetki zostaną osadzone są w minimalistycznym środowisku 3D. Retrospekcje będą się materializować w postaci komentarzy voice–over, a zastosowanie dźwięku ambisonicznego wyeksponuje właściwości kategorii, którą jest cinematic VR.

Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska
Materiały ukazujące szkice trójwymiarowego środowiska