Pracownia VR/AR (10/10) – ostatnie spotkanie preprodukcyjne

W dniu 25.06 miał miejsce ostatni zjazd Pracowni VR/AR organizowany w ramach serii merytorycznych spotkań na etapie działań preprodukcyjnych. Wszelkie rozmowy i konsultacje tegorocznych zespołów projektowych z Kierownictwem Pracowni – Polą Borkiewicz i Jackiem Nagłowskim – odbyły się hybrydowo w budynku Nowych Mediów w Szkole Filmowej w Łodzi.

Ostatnie piątkowe spotkanie było kontynuacją założeń sprzed tygodnia – ustalone w harmonogramie zespoły przedstawiały swoje pomysły i wynikające z nich utrudnienia. Podtrzymywanie struktury żywego konwersatorium przyczyniło się do efektywnej i dynamicznej pracy twórców oraz skutecznego działania zespołowego, w którym intensywna wymiana poglądów wpłynęła na rozwój każdego z projektów.

Tego dnia w rozmowach udział wzięli przedstawiciele doświadczeń: Multiverse (połączeni online reżyser Robert Mleczko wraz z asystentem Radomirem Majewskim), Przestrzeń Zamknięta (reżyserka Hana Umeda wraz z dostępną wirtualnie z kuratorką projektu Dorotą Sosnowską), Endless (reżyser Wojciech Puś), Dyskont Spożywczy – Matka P (reżyserka Aleksandra Więcka wraz z producentem Marcinem Lechem), Katedra Światła (reżyser Hubert Humka) oraz Pilot 9/11 (reżyser Norman Leto z producentem Przemysławem Wierzbickim). Wszystkie wymienione projekty, z wyjątkiem wyłonionego w Konkursie Multiverse, są realizowane w koprodukcji w Pracownią VR/AR.

Tegoroczne zespoły projektowe zobowiązane są do przygotowania pakietu PitchDeck do końca czerwca. Wraz z początkiem lipca rozpoczyna się okres produkcyjny, wobec czego uczestnicy programu Pracowni VR/AR przejdą do realizacji faktycznych działań twórczych.

fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska

Pracownia VR/AR (9/10) – konsultacje projektów konkursowych

W dniu 18.06 odbyło się kolejne spotkanie hybrydowe Pracowni VR/AR. Tegoroczne zespoły konkursowe zostały poproszone o przedstawienie wszelkich problemów technicznych i merytorycznych, które pojawiły się na etapie preprodukcji.

Od godziny 11:00 trwały konsultacje z przedstawicielami poszczególnych doświadczeń, którzy na podstawie przygotowanych prezentacji przybliżyli wszystkim obecnym swoje dotychczasowe postępy i plany na dalszą pracę. Odpowiednio przygotowana sala umożliwiła Kierownictwu Pracowni VR/AR – Poli Borkiewicz i Jackowi Nagłowskiemu – skontaktowanie się z uczestnikami, którzy nie mieli możliwości partycypowania w zjeździe stacjonarnie. Obrady były transmitowane do nieobecnych fizycznie w czasie rzeczywistym. Wirtualnie połączyli się twórcy projektów: Darkness (reżyser i producent Piotr Nierobisz), Blast of Invisible Relations (duet reżysersko–producencki w postaci Ksawerego Kaliskiego i Piotra Ceglarka) oraz Vibrografie (reżyserka i producentka Liliana Grzybowska).

W przestrzeni Szkoły Filmowej pojawili się przedstawiciele doświadczeń: Simple Songs About Death (duet reżyserski w postaci Macieja Czuchryty i Marty Wieczorek), Jasknia VR (reżyserka Jowita Guja, obecny wirtualnie drugi reżyser Adam Żądło oraz dźwiękowiec Piotr Madej) oraz Control Negative (reżyserka Monika Masłoń wraz uczestniczącym online asystentem i współscenarzystą Rafałem Kotasem).

fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska

Pracownia VR/AR (8/10) – spotkanie zespołów projektowych w Szkole Filmowej i testy kamer VR

Dnia 11.06 odbyło się pierwsze hybrydowe spotkanie tegorocznych zespołów projektowych, którego głównym celem było zaznajomienie twórców z technikaliami i możliwościami kamer VR Insta360 TITAN oraz Insta360 Pro 2. W przestrzeni budynku Nowych Mediów została zorganizowana sala, w której uczestnicy mieli możliwość swobodnej wymiany myśli przy zachowaniu koniecznych restrykcji sanitarnych.

Między godziną 8:00 a 10:00 trwały przygotowania, podczas których wynajęta sala została przystosowana do hybrydowego charakteru spotkania. Zainstalowanie kamery umożliwiło transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Wykorzystano także rzutnik, który posłużył do wyświetlania uczestników online. Z Kierownictwem Pracowni VR/AR – Polą Borkiewicz i Jackiem Nagłowskim – oraz Kierownikiem Laboratorium Narracji Wizualnych – Krzysztofem Pijarskim – połączyli się twórcy projektów: Darkness (reżyser i producent Piotr Nierobisz) oraz Multiverse (reżyser Robert Mleczko oraz asystent reżysera Radomir Majewski).

Od godziny 10:00 trwały prezentacje poszczególnych projektów, których głównym celem było zsyntetyzowanie dotychczasowej pracy i przeformułowanie jej na strukturę PitchDecku. Oprócz wspomnianych wcześniej twórców, tego dnia w Szkole Filmowej pojawili się reprezentanci doświadczeń: Jasknia VR (reżyserzy Jowita Guja i Adam Żądło), Simple Songs About Death (reżyserzy Maciej Czuchryta i Marta Wieczorek wraz z producentem Pawłem Szelągiem), Pilot 9/11 (producent Przemysław Wierzbicki) oraz Control Negative (reżyserka Monika Masłoń wraz z producentem Tomaszem Filiksem).

W dalszej części spotkania odbyły się testy kamer VR Insta360 TITAN oraz Insta360 Pro 2. Specyfikację narzędzi przybliżył Marek Titow – doświadczony operator i dźwiękowiec. Titow jest odpowiedzialny za realizację dźwięku do utworu Szepty (reż. Jacek Nagłowski, Patryk Jordanowicz) oraz obrazu sferycznego do projektu Deep Dive (reż. Miłosz Hermanowicz), wyłonionego w konkursie Pracowni VR/AR. Równolegle do wykładu Titowa odbywała się także projekcja doświadczeń Pracowni VR/AR z 2019 roku – Nightsss (reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak) oraz Deep Dive.

fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska
fot. Magdalena Wołowska

Pracownia VR/AR (7/10) – wykład z dźwięku przestrzennego

W dniu 4.06 miała miejsce kolejna seria spotkań zainicjowanych przez Pracownię VR/AR. W ramach ostatnich, wirtualnych rozmów przeprowadzono wykład nt. dźwięku przestrzennego oraz jego projektowaniu w utworach stworzonych za pomocą techniki rzeczywistości wirtualnej. Szczegółowych informacji odnośnie kreowania środowiska audialnego udzielił Przemysław Danowski – twórca krajobrazu dźwiękowego doświadczenia Nightsss, które podczas festiwalu Cinequest otrzymało nagrodę za najlepsze zaprojektowanie dźwięku.

O godzinie 10:00 Danowski przeprowadził uczestników tegorocznych projektów przez podstawowe zagadnienia związane z dźwiękiem przestrzennym, uwzględniając przy tym jego percepcję, rejestrowanie (ze wskazaniem na poszczególne techniki wraz z dedykowanymi dla nich narzędziami), generowanie, przetwarzanie, odtwarzanie oraz ocenę. Wspólne przestudiowanie warunków i możliwości projektowania zintegrowanej przestrzeni audialnej udoskonali pracę twórczą zespołów projektowych. Danowski zaprezentował przedstawioną teorię na przykładzie stworzonego przez siebie projektu o nazwie UMFC VR, którego założeniem było stworzenie systemu prezentacji doświadczeń,  ukazującego wszelkie działania związane z zaimplikowaniem dźwięku przestrzennego do środowiska wirtualnego. Prowadzący przybliżył także metodę swoich działań związanych projektowaniem dźwięku do utworu Nightsss – projektu interaktywnego, który zakładał w swojej strukturze generowany za pomocą ruchu dźwięk.

W dalszej części wirtualnego spotkania odbywały się konsultacje z Przemysławem Danowskim. W indywidualnych rozmowach wzięli udział twórcy doświadczeń: Multiverse (reżyser Robert Mleczko, asystent reżysera Radomir Majewski oraz odpowiedzialny za sound design development Andrew Maillet), Jaskinia VR (reżyserka i producentka Jowita Guja wraz z drugim reżyserem Adamem Żądło), Control Negative (reżyserka Monika Masłoń, producent Tomasz Filiks, asystent reżyserki i współscenarzysta Rafał Kotas oraz programista Marcin Puchalski) oraz Dyskont Spożywczy – Matka P (realizująca swój projekt w koprodukcji Aleksandra Więcka z producentem Marcinem Lechem).

Pracownia VR/AR (6/10) – indywidualne konsultacje dla zespołów projektowych

Wirtualna seria spotkań odbywająca się co tydzień w ramach programu Pracowni VR/AR, w dniu 28.05 przybrała nieco inną formę niż zazwyczaj. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie indywidualnymi konsultacjami wspólne konwersatoria wyjątkowo nie zostały uwzględnione w ostatnim piątkowym harmonogramie. Wobec tego, nieprzerwanie od godziny 11:00 do 19:00, przeprowadzono rozmowy z poszczególnymi zespołami projektowymi.

O godzinie 11:00 z Kierownictwem Pracowni VR/AR – Polą Borkiewicz i Jackiem Nagłowskim – połączyli się twórcy czterech projektów koprodukcyjnych: Dyskont Spożywczy – Matka P (reżyserka Aleksandra Więcka, producent Marcin Lech), Przestrzeń Zamknięta (reżyserka Hana Umeda, odpowiadająca za opiekę kuratorską Dorota Sosnowska), Katedra Światła (reżyser Hubert Humka) oraz Blast of Invisible Relations (doświadczenie wyłonione z Konkursu Pracowni VR/AR w 2020 roku, kontynuujące swoje działania wraz z tegorocznymi uczestnikami. W spotkaniu wzięli udział: reżyser, producent Ksawery Kaliski wraz z drugim reżyserem i producentem Piotrem Ceglarkiem). Z tegorocznych zespołów projektowych do indywidualnych rozmów przystąpili twórcy: Darkness VR (reżyser i producent Piotr Nierobisz), Multiverse (reżyser Robert Mleczko, asystent reżysera Radomir Majewski, odpowiedzialny za sound design development Andrew Maillet) oraz Jasknia VR (reżysera Jowita Guja wraz z drugim reżyserem Adamem Żądło).

Kolejny wirtualny zjazd przewiduje w swoim harmonogramie wykład oraz konsultacje z Przemysławem Danowskim – kreatorem krajobrazów dźwiękowych, kompozytorem muzyki do gier komputerowych, występów teatralnych oraz innych multimediów. Danowski jest odpowiedzialny za stworzenie przestrzeni dźwiękowej doświadczenia Nightsss (reż. Weronika Lewandowska, Sandra Frydrysiak), które na festiwalu Cinequest otrzymało główną nagrodę za najlepsze zaprojektowanie dźwięku.

Pracownia VR/AR (5/10) – PitchDeck i wprowadzenie do pitchingu, czyli jak właściwie mówić o swoim projekcie

21 maja odbyła się kolejna seria spotkań, organizowanych przez Pracownię VR/AR w ramach cotygodniowych warsztatów dla tegorocznych zespołów projektowych. Tym razem Kierownictwo Pracowni, Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski, skoncentrowali się na idei pitchingu – zagadnieniu, które obejmuje szereg działań składających się na efektywną prezentację i promocję projektu.

Podczas trwających od godziny 10:00 wspólnych konwersatoriów Pola Borkiewicz przedstawiła pitching jako najprostszą i najskuteczniejszą formę promocji projektu oraz tworzącego go zespołu. Przygotowanie takiej prezentacji wiąże się z szansą na pozyskanie nowych kontaktów, a także upozycjonowaniem projektu na rynku. Podstawowymi materiałami do unaocznienia i zasygnalizowania formy projektu są: teksty (synopsis, eksplikacja reżyserka, treatment, nota producencka), materiały wizualne (moodboard, dokumentacja, mock ups), demo (teaser lub prototyp), pitch deck (materiały promocyjne). Oprócz tego, aby tak zorganizowany pitiching przyniósł zamierzony efekt, cele i założenia twórców muszą być w pełni skrystalizowane i mierzalne. W dalszej części prezentacji Borkiewicz przedstawiła omówione zagadnienia na przykładzie projektów Cosmogonic (reż. Paweł Szarzyński, Marta Szarzyńska) oraz powstających aktualnie w Pracowni VR/AR doświadczeń Control Negative (reż. Monika Masłoń) oraz SELF (reż. Patryk Jordanowicz, Tadeusz Chudy).

Od godziny 13:00 do 19:00 trwały indywidualne konsultacje dla poszczególnych zespołów projektowych. W tym dniu w rozmowach udział wzięli twórcy doświadczeń: Pilot 9/11 (reżyser Norman Leto, producent Przemysław Wierzbicki), Endless (reżyser Wojciech Puś realizujący swój projekt w koprodukcji z Pracownią VR/AR) i Control Negative (reżyserka Monika Masłoń, producent Tomasz Filiks, asystent reżyserki i współscenarzysta Rafał Kotas).

Pracownia VR/AR (4/10) – dookreślenie modelu odbiorcy i wprowadzenie do budowy kosztorysu

14 maja miała miejsce kolejna, cotygodniowa seria spotkań tegorocznych projektów. Jacek Nagłowski i Pola Borkiewicz – Kierownictwo Pracowni VR/AR – skoncentrowali się tego dnia na przybliżeniu twórcom narzędzi służących do skonstruowania sylwetki potencjalnego odbiorcy, a także przybliżyli strategię opracowania pierwszego szkicu kosztorysu.

Wspólne konwersatorium rozpoczęła Pola Borkiewicz wraz z autorską prezentacją dotyczącą projektowania modelu potencjalnego odbiorcy/użytkownika. Z wykładu wyniknęło, że stworzone modele muszą stanowić faktyczną referencję do rzeczywistości, a doprowadzić do tego mogą jedynie rzetelne badania z imersantami. Wypracowanie odpowiedniego modelu odbiorcy przekłada się z kolei na strukturę projektu, jego wydźwięk merytoryczny i emocjonalny. Borkiewicz przybliżyła także kategorię procesów psychicznych, by przedstawić dynamiczny charakter emocji i motywacji, zależnych od rodzaju stymulacji percepcyjnej.

W dalszej części konwersatorium została poruszona kwestia związana z opracowaniem kosztorysu przez twórców poszczególnych projektów. Jacek Nagłowski przeprowadził uczestników spotkania przez szkic dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym Excel, w którym wyszczególnione zostały niezbędne pozycje uwzględnione w realizację projektu. Szablon kosztorysu został rozłożony na trzy etapy produkcyjne: preprodukcję, produkcję i postprodukcję.

Od godziny 13:00 do 19:00 trwały indywidualne konsultacje dla poszczególnych zespołów projektowych. W tym dniu w rozmowach udział wzięli twórcy doświadczeń: Katedra światła (reżyser Hubert Humka, realizujący swój projekt w koprodukcji z Pracownią VR/AR), Simple Songs About Death (reżyserzy Maciej Czuchryta i Marta Wieczorek oraz odpowiedzialna za treści wizualne Aleksandra Ołdak), Darkness (reżyser i producent Piotr Nierobisz) i Przestrzeń zamknięta (reżyserka Hana Umeda, odpowiadająca za opiekę kuratorską Dorota Sosnowska).

Pracownia VR/AR (3/10) – narzędzia prototypowania doświadczeń VR: struktura przebiegu

7 maja odbyła się cotygodniowa seria wirtualnych spotkań, podczas których Kierownictwo Pracowni VR/AR – Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski – omówili metodę budowania struktury utworu stworzonego za pomocą techniki rzeczywistości wirtualnej.

O godzinie 10:00 rozpoczęły się wspólne konwersatoria. Podstawą dla grupowej dyskusji była prezentacja Jacka Nagłowskiego, który przeprowadził wszystkich obecnych przez architekturę autorskiego doświadczenia pt. Szepty. W ujęciu Nagłowskiego adekwatną propozycją narzędzia pozwalającego opanować strukturę projektu jest stworzenie skategoryzowanej tabeli w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Kluczowym elementem tego rodzaju rozwiązania jest to, że cały utwór zostaje rozłożony w czasie na poszczególne zdarzenia oraz przyporządkowane do każdej ze scen warstwy. Tak rozpisany wzór doświadczenia powinien stanowić solidną podstawę dla dalszych działań dookreślających formę, przebieg oraz cel projektu. Aby zwizualizować działanie przedstawionego systemu pracy Nagłowski poddał analizie strukturę powstającego utworu pt. City (reż. Jacek Nagłowski, Pola Borkiewicz).

Borkiewicz przybliżyła także wyniki badań doświadczenia Szepty. W eksperymencie wzięli udział twórcy i odbiorcy, którzy w efekcie wykazali zróżnicowane poziomy pobudzenia w trakcie oglądania tej samej sceny.

Do rozmów zaproszono również Weronikę Lewandowską – połowę żeńskiego duetu reżyserskiego utworu interaktywnego Nightsss – która podzieliła się z tegorocznymi uczestnikami swoją interpretacją zaproponowanej metody konstruowania kręgosłupa doświadczenia. Omawiając  poszczególne wiersze tabeli, Lewandowska zrekonstruowała przebieg całego procesu twórczego.

Od godziny 14:00 trwały konsultacje dla projektów, które wcześniej wyraziły chęć wzięcia udziału w indywidualnych rozmowach. Tego dnia w naradach uczestniczyli twórcy doświadczeń: Multiverse (reżyser Robert Mleczko, asystent reżysera Radomir Majewski oraz odpowiedzialny za sound design development Andrew Millet), Endless (reżyser Wojciech Puś realizujący swój utwór w koprodukcji z Pracownią VR/AR) oraz Control Negative (reżyserka Monika Masłoń, producent Tomasz Filiks, asystent reżyserki i współscenarzysta Rafał Kotas oraz programista Marcin Puchalski).

Pracownia VR/AR (2/10) – wprowadzenie do techniki rzeczywistości wirtualnej oraz indywidualne konsultacje z zespołami projektowymi

23 kwietnia odbyła się seria spotkań z tegorocznymi zespołami projektowymi. Harmonogram przewidział wspólne konwersatoria oraz indywidualne konsultacje, podczas których twórcy dookreślali swoje idee i założenia realizowanych doświadczeń.

Trwające od godziny 10:00 dyskusje poprzedzone zostały wykładami objaśniającymi zagadnienia wchodzące w zakres rzeczywistości wirtualnej. Przedstawienie podstawowej terminologii miało na celu przybliżenie uczestnikom właściwości nowego medium komunikacyjnego, by za pomocą nabytej wiedzy, mogli oni doprecyzować i osadzić w praktyce swoje wizje twórcze. Wspólnej weryfikacji zostały poddane m.in. takie pojęcia jak: imersja, obecność, iluzja miejsca czy zasady proksemiki w przestrzeni wirtualnej. Prelekcje zostały przeprowadzone przez Kierownictwo Pracowni VR/AR – Polę Borkiewicz i Jacka Nagłowskiego. Konwersatoria zakończyły się o godzinie 12:00.

Od 13:00 zespoły projektowe brały udział w indywidualnych rozmowach. Tego dnia w konsultacjach uczestniczyli pomysłodawcy i współrealizatorzy doświadczeń: Jasknia VR (w składzie: reż. Jowita Guja, Adam Żądło) oraz Simple Songs About Death (w składzie: reż. Marta Wieczorek, Maciej Czuchryta, producent Paweł Szeląg oraz odpowiedzialna za treści wizualne Aleksandra Ołdak). Do dyskusji zostali włączeni także twórcy pozostałych utworów, by w ten sposób zasymulować dynamikę wymiany poglądów ze spotkań w przestrzeni Szkoły Filmowej.

 

Pracownia VR/AR (01/10) – pierwsze spotkanie organizacyjne z tegorocznymi zespołami projektowymi

W dniu 16.04 odbyło się pierwsze wirtualne spotkanie organizacyjne z tegorocznymi zespołami projektowymi (KLIKNIJ, BY POZNAĆ PEŁEN SKŁAD). W kontekście aktualnej sytuacji pandemicznej, udział w cotygodniowej sesji w przestrzeni Szkoły Filmowej nie był możliwy.

Wideorozmowę poprowadzili Pola Borkiewicz i Jacek Nagłowski – kierowniczy duet Pracowni VR/AR. Nowo wybrani twórcy zostali zapoznani z podstawowymi procedurami administracyjnymi, warunkującymi schemat nadchodzącego wspólnego działania.

Struktura spotkań przewidziana jest na pracę w systemie dwupoziomowym –  w terminach 16.04 do 25.06, w każdy piątek (z wyłączeniem 30.04) będą odbywać się konwersatoria dla wszystkich zespołów oraz osobne konsultacje dla twórców poszczególnych projektów. By zasymulować synergię ze zjazdów w rzeczywistej przestrzeni, w indywidualnych sesjach będą uczestniczyć także twórcy pozostałych doświadczeń. Wspólna wymiana poglądów i dyskusja stanowią silny fundament dla rozwoju merytorycznego powstających produkcji.