Pracownia Eseju Filmowego

Celem Pracowni Eseju Filmowego jest radykalne poszerzenie warsztatu badawczego, wypracowanie nowych metodologii i nowych form myślenia – myślenia obrazem, dźwiękiem i montażem. Chodzi o uzupełnienie klawiatury, ekranu i edytora tekstu, które, w większości przypadków, stanowiły jedyne technologiczne wyposażenie badacza-humanisty, o współczesne technologie rejestracji, obróbki i dystrybucji materiałów audiowizualnych. Będziemy próbować wynaleźć na nowo formę eseju filmowego, czerpiąc ze współczesnych form komunikacji audiowizualnej, z gatunków, języków i konwencji współczesnego kina i internetu.

Kierownik pracowni:

Kuba Mikurda, jmikurda@vnlab.org