Pracownia Narracji Interaktywnych

Pracownia poświęcona jest badaniu i rozwojowi nowych form narracji, powstających w wyniku wykorzystania cyfrowych technologii interaktywnych w filmie dokumentalnym oraz formach pokrewnych takich jak reportaż czy esej filmowy. Działalność pracowni polega na wspieraniu powstawania wybranych narracyjnych form interaktywnych. Każdy z utworów będzie powstawał w procesie zarówno twórczym, jak i badawczym: dążeniem uczestników pracowni będzie odnalezienie odpowiedniej struktury narracyjnej dla opowiadanej przez siebie historii. Istotnym elementem pracowni jest również rozwój cyfrowych publikacji naukowych, wykorzystujących różne media i technologie interaktywne do przedstawienia i upowszechniania wyników badań. W efekcie pracownia stanie się wydawnictwem utworów powstających w ramach Laboratorium Narracji Wizualnych z zamiarem wykreowania nowej przestrzeni upubliczniania nie tylko utworów artystycznych, ale również i naukowych

Kierownik pracowni:

Krzysztof Pijarski, kpijarski@vnlab.org

Kierownik projektów:

Katarzyna Boratyn, kboratyn@vnlab.org