Pracownia Percepcji i Badań Odbiorców

W ramach Pracowni Percepcji i Badań Odbiorców zrealizowane zostaną badania uczestników i twórców kultury oraz innych podmiotów sektora kreatywnego (CCI). Szczególną grupę badawczą stanowić będą najmłodsi widzowie i tworzone dla nich treści (w szczególności filmy animowane). Przedmiot badań koncentruje się na znaczeniu nowych mediów zarówno w procesach kreacji, promocji i dystrybucji, jak i uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze wizualnej. Oprócz badań realizowanych klasycznymi metodami identyfikowania procesów odbioru kultury zostaną wykorzystane badania wchodzące w obszar neuronauk (w tym neuroestetyki), opierające się m.in. na badaniach okulograficznych (eyetrackingowych)  czy biometrycznych badaniach emocji (face reading i GSR). Postaramy się znaleźć odpowiedzi na nurtujące zarówno badaczy, jak i twórców, pytania: jak przebiegają i czym są warunkowane procesy odbioru kultury.

Pracownia będzie wspierać badawczo wszystkie pozostałe pracownie Laboratorium, a od 2020 ogłosi nabór na dwa dodatkowe projekty badawcze dotyczące sektora filmowego.

Kierowniczka pracowni:

Anna Zarychta, azarychta@vnlab.org