Pracownia S3D

Pracownia ma na celu zgłębić możliwości artystyczne i dramaturgiczne, jakie daje rejestrowanie obrazu stereoskopowego w technikach „stop motion”. W ramach działań zostanie przeprowadzonych szereg nowatorskich eksperymentów mających na celu poznanie i poszerzenie języka filmowego dedykowanego animacji poklatkowej w kontekście trzeciego wymiaru. W ramach czteroletniego programu badawczego powstanie krótkometrażowy film animowany (lalkowy) oraz podręcznik skupiający się na technikach stereoskopowych i systematyzujący możliwości i trudności, jakie wiążą się ze stereoskopią. W ramach pracowni zostaną przeprowadzone konkursy zarówno dla twórców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie badawczym, jak i producentów, instytucji i uczelni chcących realizować projekty S3D pod auspicjami pracowni.

Kierownik pracowni:

Piotr Matysiak, pmatysiak@vnlab.org