Somebody About You – doświadczenie ciała jako medium

Somebody About You (reż. Michał Stankiewicz) głos potrzebuje ciała widzów do swojego istnienia. Ucieleśnia w jego reakcjach, za każdym razem w innej postaci, w ciele innego widza. Do roli narratorki doświadczenia została zaproszona Aneta, która jest nieuleczalnie chora. Doświadczenie jest więc również projektem dokumentalnym, Aneta replikować się będzie w ciałach widzów. W ten sposób doświadczenie będzie przedłużeniem (extension) jej życia.  Z kolei widz doświadcza transferowania, ofiarowuje swoje ciało, staje się medium. Tak na styku wyobraźni i propozycji, między twórcą a widzem, biologii i technologii, na granicy dwóch światów: świat żywych a przedmiotów, żywych a umarłych, powstaje istota, hybryda człowiek-dzieło sztuki: humart.  

Somebody About You będzie się wywodzić  większym stopniu ze strategii sztuk performatywnych. Dlatego doświadczenie traktowane jest całościowo, nie ogranicza się do obrazu w headsecie, ale korzysta z sytuacji, w której widz się znajduje. Nie utylizuje rzeczywistości spoza okularów, ale włącza ją w materię obrazu. Tym samym doświadczenie staje się realną sytuacją, integralną częścią życia widza. 

Obraz nie ma na celu imitacji, ale traktowany jest jako narzędzie do wpływania na reakcje fizyczne widzów. Dobrym tego przykładem jest scena z graficzną kulą. Jej celem nie jest przedstawienie obrazu, a poruszanie ciałem widza, który będzie wodził za nią wzrokiem, a co za tym idzie głową, szyją i całym ciałem. Reżysera Michała Stankiewicza przede wszystkim interesuje w jaki sposób grafika może wpłynąć na mobilność ciał widzów, a tym samym wywoływać stany emocjonalne.  

Występujący w doświadczeniu głos narratora traktowany jest jako kadrowanie i ruch kamery, ale także jako możliwość nakładania niewidocznych dla oka warstw. To jak głos będzie mówił, kładł akcenty będzie również rezonowało w ciele widza. Dlatego do pracy z bohaterką zaproszono profesjonalną lektorkę pracującą z naturszczykami.

Widz jest dla reżysera zawsze partnerem, współtwórcą. Dlatego w swoich pracach proponuje widzowi obserwowanie samego siebie, skupienie się na swoich odczuciach. Somebody About You ta obserwacja impulsów płynących z ciała jest istotą doświadczenia, treścią transferu Anety. Ciało widza staję się medium, sercem transferu, zaś indywidualny odbiór widzów jest elementem losowym charakterystycznym sztuce generatywnej.

Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji
Materiały ukazujące działania zespołu projektowego podczas produkcji