Rozdział 1: Why social pictures? – Marta Ziółek

Gest Marty Ziółek jest pierwszą odpowiedzią na zapoczątkowaną przez Nathan’a Jurgenson’a dyskusję z pierwszego rozdziału projektu Why pictures? – Why social pictures?

Marta Ziółek jest choreografką i performerką. Badając obszar między sztukami wizualnymi, performansem i choreografią, testuje granice i uwarunkowania wolności działania w choreografii. Interesuje ją eksponowanie, demaskowanie i gra z nakazem, poleceniem, nadzorującą siłą, będących nieodłączną częścią praktyki choreograficznej.

Z gestem artystki jak i z kolejnymi rozdziałami i odsłonami projektu można zapoznać się na dedykowanej stronie www projektu.