„Domagać się prywatności od kapitalistów nadzoru lub lobbować za końcem komercyjnego nadzoru w internecie, to jak prosić Henry’ego Forda, żeby każdy Model T składał ręcznie, albo prosić żyrafę, by skróciła swoją szyję. Takie żądania to [dla nich] egzystencjalne zagrożenie”.

źródło: Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Hachette Book Group, 2019

A M Z N