„Tak jak my, pracownicy magazynowi, mamy nie do końca rozumieć cały proces logistyczny Amazona, tak samo pracownicy IT mają do opracowania jakieś moduły większej całości. Mogą nawet nie wiedzieć, że programują narzędzia, służące do kontrolowania nas”.

źródło: Agnieszka Mróz, OZZ Inicjatywa Pracownicza, związkowczyni i pracownica Amazona

A M Z N