„Dziwna jest geografia Amazona: prawie 14 milionów metrów kwadratowych magazynów, centrów dystrybucyjnych i sortowni, ulokowanych w większości na rozległych przedmieściach i w strefach przemysłowych, poza zasięgiem wzroku milionów klientów, otrzymujących zamówienia pod swoje drzwi”.

źródło: Josh Dzieza, The Everything Town in The Middle of Nowhere, „The Verge”, 2019

A M Z N